Tulostähti

Tulostähti tukemaan vaikutusten arviointia

Tulostähti on ainutlaatuinen sosiaalipalvelujen työkalu. Se sekä tukee asiakastyötä, jonka tavoitteena on saada palvelujen käyttäjien elämässä aikaan kestäviä muutoksia että antaa tietoa näistä muutoksista. Laajemmassa mittakaavassa se tarjoaa myös apuvälineen tulosperusteisen palvelustrategian toteuttamiseen. Tutustu tarkemmin menetelmään SlideShare-esityksellä.

Tavoitteena kestävät muutokset

Palveluita tuottavien kuntien, järjestöjen ja yritysten on saatava niukoilla resursseilla aikaan yhä enemmän. Onnistuminen edellyttää asiakkaiden kokonaisvaltaista ja oikein kohdennettua tukemista sekä palveluiden tuloksellisuuden mittaamista. Uusia  Network Oy:n tavoitteena on pysäyttää inhimillisiä ja taloudellisia kustannuksia aiheuttavat pyöröovet ja auttaa organisaatioita tuottamaan ja ostamaan palveluita, jotka saavat aikaan kestäviä muutoksia ihmisten elämässä.

Uusia Network on tuonut Tulostähden Suomeen ja on tehnyt yhteistyötä jo monien kaupunkien, kuntien, järjestöjen ja yritysten kanssa. Britannialainen Triangle Consuting Social Enterprise Ltd on kehittänyt Tulostähden yhdessä asiakkaiden ja heidän kanssaan työskentelevien ammattilaisten kanssa jo yli 30 sosiaalipalveluun ja se on käännetty kuudelle eri kielelle. Toimivaksi koettu menetelmä on levinnyt Suomen lisäksi muun muassa Yhdysvaltoihin, Australiaan, Italiaan ja Tanskaan. Menetelmä on räätälöity kattavasti eri sosiaali- ja terveyspalveluiden tulosten arviointiin.

Tulostähti on väline, jolla:

  • parannetaan asiakkaiden kokonaisvaltaista hyvinvointia ja elämänhallintaa
  • systematisoidaan asiakaskeskeinen luottamuksellinen ja tuloksellinen työote
  • tuotetaan tietoa sekä yksittäisten asiakkaiden että palveluyksiköiden tai -alueiden kehityksestä
  • paikannetaan palveluaukkoja ja puutteita palveluketjussa
  • voidaan siirtyä tulosperusteisiin hankintoihin

Menetelmät mm. kotihoitoon, työelämään, nuoriso- ja perhetyöhön

Suomeksi on saatavilla kotihoitoon erityisesti sopiva Ikäihmisen Tulostähti, työhön integroinnin tueksi tarkoitettu Työtähti sekä lapsi-, nuoriso- ja perhetyöhön sopivat Minun TähteniNuoren Tähti ja Perhetähti Plus. Myös mielenterveyskuntoutumiseen suunnattu Toipumistähti on saatavilla.

 

Toipumistähti kahdesti täytettynä. Toipumistähti © Triangle Consulting Social Enterprise Ltd. Kehittäjät: Joy MacKeith ja Sara Burns.

Miten saan Tulostähden organisaationi käyttöön?

Tulostähti on uudenlainen keino lähestyä asiakastyötä, jossa asiakkaan tarpeet, toiveet ja ääni johtavat asiakastyötä. Tulostähden tehokas käyttö edellyttääkin koulutuksen sekä vuotuisen lisenssin. Hinnat eivät sisällä arvonlisäveroa, joka lisätään loppusummaan.

Lisenssi

(hinnat 1.9.2016 alk.) 

Tulostähden käyttö edellyttää organisaatiokohtaisen 400 EUR:n vuosilisenssin hankkimista, joka sisältää käyttöoikeuden 16:lle asiakastyöntekijälle pääsääntöisesti kaikkiin Tulostähtiin. Lisäkoulutus on kuitenkin tarpeen esimerkiksi silloin kun Tähden Muutoksen matka muuttuu.

Uusia Network haluaa tukea myös pienempiä toimijoita ja siksi lisenssin hinta organisaatioille ja projekteille, joissa on 1-4 asiakkaiden kanssa työskentelevää henkilöä, on 200 EUR.

Yksittäiset lisälisenssit maksavat 20 EUR per asiakastyöntekijä.

Koulutus

Lisenssin saamiseksi ja datan validiuden varmistamiseksi vaaditaan asiakastyötä tekevien työntekijöiden sekä heidän esimiestensä kouluttaminen menetelmän käyttöön. Yhden koulutuspäivän hinta on 225 EUR (+alv)/hlö. Koulutuspäivään voi osallistua maksimissaan 16 asiakastyötä tekevää.

Lisäksi Uusia Network tarjoaa koulutusta tiedon käsittelyyn ja hallinnointiin sekä strategiaprosessiin. Tulostähti-menetelmä auttaa palvelustrategian painopisteiden ja tavoitteiden määrittelyssä sekä niiden toimeenpanossa.

Pyydä tarjous räätälöidystä paketista sinun organisaatiollesi: admin@uusianetwork.com.

Uusia Network sitoutuu pitämään hinnat kohtuullisina. Tulevan sähköisen järjestelmän kustannukset eivät ole kuitenkaan vielä tiedossa.

Sähköinen Tulostähti

Uuden järjestelmän myötä Tähtikaavion täyttäminen yhdessä asiakkaan kanssa mobiililaitteella tai tabletilla käy joutuisasti. Erityisesti nuorten kanssa työskennellessä sähköinen Tulostähti voi osoittautua motivoivaksi. Myös vanhemmat asiakkaat arvostavat muutoksen hahmottamisen visuaalisesti nopeasti, jonka digitaalisuus mahdollistaa.

Tulosraportit ja vertailu

Sähköinen järjestelmä analysoi yksikön tai organisaation kokonaisdatan ja tuottaa tuloksiin pohjautuvia raportteja, joita voi käyttää myös vertailuun.

Tulostähti omassa asiakastietojärjestelmässä

Autamme myös organisaatioita lisäämään Tulostähti-toiminallisuudet omiin asiakastietojärjestelmiin. Ota yhteyttä: admin@uusianetwork.com ja kysy, miten voimme auttaa räätälöimään juuri sinun organisaatioosi sopivan järjestelmän.

 

© Triangle Consulting Social Enterprise. Lisenssinvarainen käyttö. Lisätietoja: www.outcomesstar.org.uk.

Uusia Network Oy on Tulostähden lisenssinhaltija ja auktorisoitu kouluttaja Suomessa.

Ota meihin yhteyttä ja kysy lisää, miten Tulostähti-menetelmä voisi auttaa sinun organisaatiotasi:

admin@uusianetwork.com